"Maka (tetapkanlah kepercayaanmu) Bahawa Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan" ( Al-Insyirah : 5)

Sunday, July 4, 2010

Apa kata Iblis??

Wahab bin Munabbih berkata bahwa iblis pernah menampakkan diri di depan Yahya bin Zakaria lalu berkata kepadanya, “saya ingin menasihatimu”,
beliau menjawab, “bohong, kamu tidak mungkin menasehatiku, tetapi khabarkan kepadaku tentang anak Adam”,
iblis berkata, “anak Adam di hadapan saya terbagi menjadi 3 kelompok:

1. kelompok yang paling berat bagi saya yaitu manusia yang tergoda dan terpedaya olehku kemudian beristighfar dan bertaubat, sehingga dia merusak seluruh usahaku. Kemudian saya kembali menggoda lagi tanpa kenal putus asa dan saya tidak menemukan apa yang saya kehendaki

2. kelompok manusia di tangan saya bagaikan bola seperti bola di tangan anak-anak kalian. Saya buat permainan menurut kehendak saya sehingga mereka tidak banyak menyusahkanku


3. kelompok manusia seperti kamu yang tidak mampu saya goda sama sekali


Yahya bin Zakaria berkata, “apakah kamu mampu menggodaku?”, 
iblis menjawab, “tidak, kecuali sekali saja yaitu pada waktu kamu makan, saya menggodamu hingga kamu makan lebih banyak dari yang kamu inginkan lalu kamu tidur di malam itu hingga terlambat dari shalat dan (kamu) shalat tidak seperti hari biasa”.
Yahya berkata, “sudah pasti, mulai sekarang saya tidak akan makan kenyang hingga meniggal”.
Iblis berkata kepadanya, “ kalau begitu saya juga sudah pasti tidak akan menasehati manusia setelah kamu”.

(Ibid, hal.245)

No comments:

Post a Comment

U also may like:

Related Posts with Thumbnails